Sau khi ta gia nhập làng gốm sứ bát tràng

Sau khi ta gia nhập Trường An thần giáo cũng phải chịu những ngày gốm mỹ nghệ làm nô lệ thì thật uổng phí tấm thân nam tử. Bậc đại trượng phu coi sinh tử là trời đoạt, nếu phải van xin mới sống thì thà rằng quên sinh chứ nhất định không sứ bát tràng gia nhập Ma giáo.

Bây giờ Doãn Hùng Chân lại thấy Tống Anh Bình làm oai làm phước bày đặt ra cuộc ra mắt quần hào so sứ bát tràng với hoàng đế còn có phần hống hách hơn bất giác chàng lẩm bẩm:

Ngày trước lão ở trong ngục tối dưới đáy Xương Quang thì gốm mỹ nghệ tình trạng ra sao mà bây giờ lại khuất phục anh hùng thiên hạ làm mất nhân phẩm của kẻ khác thì thật là vô liêm sỉ đến cùng cực.

Doãn Hùng Chân còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe sứ bát tràng tại đây có tiếng người hùng hổ hô:

Khai bẩm giáo chủ! Quần đệ tử phái Trúc Hoa gốm mỹ nghệ đã tới!

Thành công trong việc đưa gốm mỹ nghệ ra Châu Âu

Bỗng thấy bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Lâm và quần đệ tử cốc sứ bát tràng giá rẻ phái Trúc Hoa dìu dắt nhau lên núi.

Vợ chồng Bất Giới hòa thượng cốc sứ bát tràng giá rẻ và Ðiền Bá Quang cũng đi theo sau.

Một vị trưởng lão Triêu Dương thần giáo lên tiếng: Mời các vị bằng hữu lên cốc sứ bát tràng giá rẻ tham kiếm giáo chủ!

Bọn Nghi Thanh thấy Doãn Hùng Chân ngồi một bên cốc sứ bát tràng giá rẻ thì biết chàng là rể tương lai của lão liền bụng bảo dạ:

– Tuy hai bên chính tà khác nhau nhưng phải nể mặt Doãn Hùng Chân trưởng môn cốc sứ bát tràng giá rẻ mà dùng lễ của kẻ hậu bối cốc sứ bát tràng giá rẻ http://gomhailong.vn/coc-tach-su tham kiến này.

Thành công trong việc đưa gốm mỹ nghệ ra Châu Âu

Thành công trong việc đưa gốm mỹ nghệ ra Châu Âu

Họ liền tiến đến trước tiên nhân trưởng cốc tách cafe khom lưng thi lễ nói:

Bọn vãn bối là cốc tách cafe đệ tử phái Trúc Hoa xin tham kiến Nhậm giáo chủ!

Vị trưởng lão kia liền quát lên: Phải quỳ cốc tách cafe mua ngay  xuống dập đầu!

Nghi Thanh dõng dạc đáp: Bọn tiểu ni là kẻ xuất gia cốc tách cafe chỉ lạy phật Bồ tát hay sư phụ chứ không lạy người thường bao giờ.

Vị trưởng lão lại lớn tiếng nói Thánh giáo chủ không phải là cốc tách cafe người thường. Lão nhân gia là thần tiên thánh hiền cốc tách cafe là Phật là Bồ Tát.

 

You may also like...

Leave a Reply