Nếu một cuộc tai game bài tiến lên của dân chúng

Ngài MAaDISON: Cho rằng uy tín và truyền thống gia đìnha trong Thượng viện, như moang muốn của Ngài Daickinson, nếu thông qua cuộc bầu cử do cơ quaan lập pháp tiểu bang tiaến hành, sẽ mạnh hơn làa bất cứ cách thức bầu cử nào khác. Câu hỏi tahật sự đặt ra là cácha thức nào sẽ mang lại sự lựa chọan tốt nhất? Nếu một cuộc tai game bài tiến lên của dân cahúng, hay thông quaa một hình thức nào đó, không phảia do các cơ quan lập pháp tiểu bang tiến ahành, hứa hẹn chọna được nhữnga người trung thực và côang bằng thì việc các cơ quan lập phápa tiểu bang bổ anhiệm các Thượnga nghị sĩ chắc chắn là khônag cần thiết.

anh-lan-33-67

Thượng vaiện do cơa quan lập pháp tiểu bang bầu chọn khônga chắc chắn tốt hơna nếu do dân chúng bầu achọn. Nhaững sai lầm lớn nhất bị chỉ trích là tai game bài đổi thưởng và vấna đề tiền giấy mà cáac cơ quan lập pháp tiểu baang bác bỏ, bất achấp sự khẩn nài của dân chúng nêna đôi khi, dân achúng không biết phản đối thế anào. Khi đó, vớai việc kiểm soát ý muốn của cơ qauan lập pháp aquốc gia, dân

Nếu một cuộc tai game bài tiến lên của dân chúng

chúng sẽ có ảanh ahưởng trong việc thúc đẩy chương trình tiền giấy. aThật avô lý khai cho rằng cơ quan lập pháp quốc gia, nếu tai game bài 69 mà khônag có sự kiểm soát thícah hợp, sẽ đi theo vaết xe ađổ của các cơ quan lập pháp tiểu bang. Cũng rấta vô lý khi cho rằnga cơ quan lập pháp tiểu banag alà sự kiểm soát thích hợp duy nhất đối với Quốc ahội Liên bang. a

anh-lan-33-68

Ngài SHaERMAaN: Phản đối việc dân chúng  tai game bài đổi thưởng trong các khua vực bầu cử có quyền abầu chọn vì không thểa chọn đaược những cá nhân xuất sắc như các cơa quan lập pháp tiểu baang. Ngài GERRY: Nahấn mạanh rằng các lợi ích thương mại và tàia chính đặt trong tay cáac cơ quan lập pháp tiểu banag sẽ ana toàn hơn nếu đặt trong tay dân chaúng. Đức hạnh và tư caách cao quý của các nghị sĩ sẽ akiểm soaát cơ quan này tránh khỏi nhữnag bất công trong việc baầu cử. Công chúng ủng hộ tiền giấaya, trong khi các cơ quan lập pháp chốang lại. Tại Massaachusetts, đại hội đại biểu của các quận đãaa tuyên bố ước muốn xóa bỏ mọi thứa tiền giấy mấta giá trị đó. Ngoài ra, cơ quan lập pháp một asố taiểu bang đều bao gồm hai viện, traong đó mộat viện có vẻ quý phái hơn và cho đến nay, các quayếta định của viện này thường sánga suốt hơn. a

You may also like...

Leave a Reply